BEYT UL-HİKME / Tebliğler
[ Ana Sayfa | Tebliğler ]

RUHRBERG HİTABESİ

Bismillahirrahmanirrahim,

Sevgili Arkadaşlar, değerli Misafirler,

Geçen sene bu zamanlar Berlin Pratiği Üzerinde "Ulumu'l-Hikme" Okulunun çalışmaları hakkında bir seminer sunmuştum. M. Doğan'ın ısrarlı daveti üzerine bugün "Qıraat Halkaları" hakkında son on iki yılımın okurluk öyküsü üzerinde konuşacağım.

Bildiğiniz gibi "Bir Değişim Projesi" nin hedeflerini, sorunlarını, değişik vesilelerle bir araya geldiğimiz toplantılarda sürekli işlemeye çalışıyorum.

Hayatın insan üzerindeki öğretici olduğu kadar yıpratıcı, kendine yabacılaştırıcı etkisi de olduğu inkar edilemez. Toplumsal kabullerin, tevarüs edilmiş atalardan kalma kabullerinin insanı şekillendirici kalıplarına karşı, vahyi okuma, kişiye diriltici bir güç bahşeder. Dinsel sektlerin, ulusal resmi okulların vesayetinden kurtulmak ancak insana bağlı olmayan bir Öğreticinin terbiyesine girmekle gerçekleştirilebilir. İnsan hayatının bütün alanlarını denetleyip globalleştiren kurumların determinasyonuna karşı alternatif model hep dilimizde.

83 den beri, aktuel tefekkürleri ile ufkumu zenginleştirdiğim, birlikte olduğum, okuma arkadaşlarımla olan Qur'ani Vahyi qıraat serüvenimiz sürüyor. Ne yayınevlerine yetiştirme kaygısı olan bir metnimiz var ne de akademik titel amaçlayan bir okumamız. Hele Medyatik şovlar hiç değil. Alaq Vahyi'nin benliğimi, bütün dünyamı alt üst eden kavramsal çatısı ile, ilahi Paradigması ile her yeni qıraat ortamında yeniden sarsıldım. Sürüp giden haftalar, bu ilk dersin yalnızca bir açılımıydı. Enformasyon çağının cehalet pompalayan kanallarından vahyin ülkesine bir kaçıştı. Tarihin yorumlanmış süzgeci kadar, çağın rivayetlere, söylencelere dayalı kültürüne karşı da dayanabilecek inanç abidelerinin, bu keşfin kaşiflerin ancak okuyanlar içinden çıktığını gördüm.

Onlar için Qur'an bütün okumaları denetleyici, bambaşka, tefekkür üzere bir okumaydı. Hayat ve okuma birbirinden ayrı uğraş alanları değildi. Qur'anla sık, doğrudan yoğun bir teması olanlarla uğraştığımız sorunlara önerdiğimiz çözümlerin birbirine yakın olmasının şaşırtıcı benzerliğine şahit oldum. Qur'an adeta bizim işleyen melekemizdi. Bu bilincin güveni bir çoklarımızın dilini "okumayanlara" karşı alabildiğince hırçınlaştırmıştı. Alınan besinlerimiz değişse de ekmeğimiz yep aynı idi, okurluk hayatımızda Qur'an hep baki kalıyordu.

Alaq suresi iki kez okuma buyruğu ile sarstı bizi. Sonra hidayet üzre olan ve takvayı emreden insanın namazla vasfedildiğini okuduk. Namaz içi ve dışı hayatımızda da merkez olmayı sürdürdü Qur'an..

Berlin Teknik Üniversitesi'nde iki semineri bu merkezi konuya ayırdım. Modern eğitim kurumları yegane bilgi aktarıcıları mıydı? Epistomos ağaçlarında ilahi nefes yoksa onun hiçbir fakultesi olgun bir yemiş sunmayacak demekti. Aktuel okuma, Alternatif bir okuma proğramıdır. "Sunulan görüntüler dünyasına farklı bir perspektiften bakmayı deneme."

Bilginin gücünü çok iyi biliyorlar, bu nedenle sürekli tekellerinde tutmanın yollarını arıyorlar. Bizim dünyamızın bilgilerini de kontrollerine almak istediler. Oryantalizmin bu amacı taşıyordu. Bugün Doğu dışlarında, ıraklarda değil, içlerinde: Azınlıklar.

Qıraat halkasına katılmak için formel bir eğitim görmüş olma barajı düşünmedik. Okuduğunu anlayan bir zihinsel kapasite yeterli. İsteklilik ve sabırlılık. Özel, formel bir zamana ihtiyaç yok. Ev hanımından fabrika işcisine kadar herkes katılabilir. Okunanlar benzer frekanslara sahip kıraat halkalarında tartışılmalı. Hikmet, severlerin yardımlaşması rahmettir. Zihni üreticilik böyle başlar.

Kısa vadeli, kısa soluklu bir okuyuş değil. Diploma ve titel dağıtmıyor. Ölene dek sürdürecekleri entellektüel hayatlarımıza kalıcı, güvenilir bir bilgi zemini sunalım. Bütünden kopuk yanlış bilgileri ayıklamaya çalıştık. Devşirme bilgilerin usuli bir zemine oturtulması.

Malumat yığınından hikmete yükseliş.

Düşlerini yitirmemişlerimiz çarşıya uymayacak rakamları toplayıp çıkardılar. Değişim teması yıpransa da Kıraat Halkası'ndan geçmiş olanlarımız "devam" dediler.

91 Köln Qıraat vasatı okumalarımızı arkadaşlarımız "Değişim" de örgün eğitime açtılar.

93 Berlin Okumalarını "Tenvir İçin Qıraat Aksiyonu"nda tablolaştırmıştım. Berlin Kütüphanesi'ne çalışmalar için sunduğu desdek hizmetlerinden dolayı minnettarım. 4-5 ayrı Qıraat halkası için rehberlik dersleri düzenledik. Haftanın her pazar sabahını Qur'an kavramlarının özgül ağırlığını biraz daha fazlalaştırarak karşıladık. Berlin 93 Kütüphanesi'ni günlerce Münadilere çağrı ilanları süsledi. Bu ilanların içeriği Qur'an'ın her dikkatli okurunun kendisine yükleyeceği bir çağrıdır:

S.A.Y'nin çağrısı 95 Qıraat halkası için start verdi. Büyüyen Batı Avrupa Devleti'ne karşı O'nun yumuşak karnına inen bir tokmak olan "Aile Tesanüd"ü için yumruklarımızı birleştirecek yeni kent okumalarını duymak, Medine'nin pratiğine giden bir yol bulabilmek temennisi ile,

Selam, Kitab'ın ümmiliğinden okurluğuna yükselme cehdini kuşanacaklar üzerine olsun.K.Ersözlü, 4 Kasım 1995, Ruhrberg


Önceki Sayfa Sayfa Başına Sonraki Sayfa
[ Ana Sayfa | E-Mail ]