BEYT UL-HİKME / Tebliğler
[ Ana Sayfa | Tebliğler ]

RİSALET RİSALESİ
Tenvir İçin Kıraat Aksiyonu

MUKADDİME I

(Tamamı sıkıştırılmış word dökümanı olarak tebliğler ana sayfasından download edilebilir)


İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM / HİRA BİLİNCİ

 • Giriş
 • Hirayi Yaşamak
 • Dönüşümlü Devrim Yasası
 • Allah'ın Konuşması
 • Toplumu Kim Değiştirir ya da Fakihlerin Velayeti
 • Tarihsel Arkaplan
 • Kitaba Dayalı Tahribkar Kültürler
 • Son Rasul'un Velayeti'nde Velayeti-Fakihler'in Yetiştirilmesi
  (Mekke, Yesrib, Taif, Huneyn'in Medineleşmesi)
 • Kurmaylaşma
 • Fakihlerin Velayetinde Tenvir
 • Tenvir Vasatı
 • Mus'ablar ve Muazlar
 • ("Allah'a İman Edin" Nidasının Münadileri)
 • Mus'ablar

 • -Tenvir İçin İstinbat
  -Kitab'ın Anlaşılırlığı
  -Ameli Okullarla İlgisi
 • Muazlar
  -İçtihadın Asli Şartı
  -İçtihadın Diğer Kaynakları
II.BÖLÜM / OKUMA PARÇALARIK.Ersözlü, Kasım 1987, İzmir


Önceki Sayfa Sayfa Başına Sonraki Sayfa
[ Ana Sayfa | E-Mail ]