logo
[ Müslüman Düşünce Tarihi | Genel Düşünce Tarihi | Bilim Tarihi | Rivayet İlimleri I | Rivayet İlimleri II ]
Besmele42
  » Ana Sayfa
  » Kitab-ı Mecid
  » Kişi Hakları
  » Tebliğler
  » Ulum ul-Hikme
  » Makale
  » Şiir
  » Linkler
  » E-Mail

Cocuklar icin okuma
Kur'an Dersleri
Çocuk Camiası

Ulum ul-Hikme Nedir?

       Ulum ul-Hikme; adını Qur'an'ın iki anahtar terimiyle oluşturulan terkipten almaktadır. 'ilim' ve 'Hikmet'. Okul, kelimenin tarihi çağrışımlarının birine takılmamak kaydıyla, hikmet mirasımızın yeni bir harmanlanması ilhamıyla doludur.
       Ulum ul-Hikme; bir değişim pojesidir. Eleştirel, tutarlı bilginin peşindedir. Bu inançla yola çıkmaktadır. Bilginin bir özgürleşme aracı olduğuna inanır. Onun sömürü ve egemenlik aracı olmaktan çıkarılarak yönetilen, sömürülen, ezilen halkların (mustaz'afin) yararına yeniden üretilebileceğini kanıtlama iddiasındadır. Temelini zengin tarihsel mirasın (selefi salihin) devam eden bir meyvesi olarak (hilafet) tanımlar.
       Ulum ul-Hikme; göçmenlerin, işsizlerin, işçilerin, siyasi sığınmacıların, yeni dünya düzeni tarafından dışlanmışların, yaşadıkları alanlarda kimlik ve kültürleri bastırılmış halkların ve bilgiyi egemenlere para ile satmayan onurlu aydınların ortak çabasıyla kendi bilgi kuramlarını, kurumlarını, eğitim süreçlerini, tutarlı yöntem ve araçlarını, tartışma kültürlerini yaratabilecek potansiyele sahip olduklarına inanmaktadır.
       Ulum ul-Hikme kendilerine 'hayatımı nasıl kazanabilirim' sorusundan önce 'hayatı nasıl anlamlandırabilirim' sorusunu soranlar için var olmak ister. Varlık nedenini bu sorumluluk bilincinden alır. Bu soruya cevap arayanlarla yardımlaşma görevini üstlenenler bizimle beraber olacaklardır.
       Ulum ul-Hikme'yi (bir kurum olarak) ayakta tutmak isteyenler, bilgi paylaşımcıları olacaklarından, edindikleri deneyim ve bilgileri çıkar gözetmeksizin tüm katılımcılarla paylaşmayı sürdüreceklerdir. Bu amaçla örgün eğitim dışında ücretsiz yaygın eğitim imkanları aramaktadırlar.
       Ulum ul-Hikme, Avrupa'da yaşayan 'yaşamı nasıl anlamlandırmalıyım' diyen insanlarımızı; yeni insan'ı, yeni toplum'u yaratma çabalarında önemli bir labaratuar olabilecek bu çalışmaya katılmaya çağırıyor. Daha mütevazi bir deyimle, 'evinin önünü süpürmeye çalışıyor'. (Ulum ul-Hikme - Berlin Okulu Nedir? adlı seminerden, Aralık 1995)

Ulum ul-Hikme - Berlin Okulu
Kuruluşu, Amacı


       5 Haziran 1992 Davetini izleyen 11 Ocak 1993 tarihinde yaklaşık 50 kursiyerle yapılan 'Qur'an İlimleri' başlıklı ders serisi, bugün iki ayrı bölgede sürmektedir.

       a)NRW kentlerinde (Köln, Duisburg) 1,5 yıl süren birinci dönem, Şubat 2000 sonrası ikinci dönemde örgün eğitimden sonra yaygın eğitimle de kendini yenilemektedir.

       b)Okul, Berlin'de 16. sömestir dersleriyle 16 Mart 97'den itibaren ikinci dönem bağımsız bir kurum olarak ayakta kalma çabası veriyor.

       Berlin'de Müslüman toplumun kuruluşunda, ümmilikten, onurlu okurluğa yükselme aşamasında üzerine düşen misyonu icra etmek istiyor. Bu isteğin temenniyi aşıp, kurumsal bir yapıya bürünüp bürünmemesi, gönül verenlerin 'özlerinde olanı değiştirip değiştirmemesi' ile doğru orantılıdır. Sorumlulukları idrak edenler, ağırlıkları paylaşanlar, Berlin'in tarihine damgasını vuracaklardır.
       Okuyan, araştıran 'Müslüman Düşünce' birikiminin onurlu bir halefi olan 'vasat bir ümmet'in oluşturulması amaçlanmaktadır. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, takva üzere imar edilen umran'ı hedeflemektedir.

Berlin Okulu'nda Eğitim

       Berlin Okulu, 18 yaşın üstünde kabul ettiği taliblerini sınavla seçmez, eğitim sürecinde de sınava başvurmaz. Bir baskı ve egemenlik aracı ya da iş bulma evrakı olarak kullanılan diplomaları yoktur. Gönüllü öğretenler ve öğrenenlerle varlık sahnesine çıkar.Dersleri Taleb Etme Formu'nun doldurulup, ilgili Akid Şartları'nın imzalanması yeterlidir.


[ Ana Sayfa | Kitab-ı Mecid | Kişi Hakları | Tebliğler | Ulum ul-Hikme ]
[ Şiir | Makale | Çocuklar İçin Sureler | Linkler | E-Mail ]