logo
Besmele28


O'nun adı ile...

"Rahman (olan Allah), Kur'an-ı öğretti. İnsanı yarattı (ve) ona beyanı öğretti." (55/1-4)

O, kutsal ateşi çalarak insana verdiği için Promete'yi cezalandıran "Antik Yunan Tanrıları" gibi insana düşman/rakip değil, bilakis her devirde ona, kendisini zulumattan nura çıkaracak ve sırat-ı mustakime hidayet edecek "kutsal ateşi" gönderen Rahman'dır. İşte bu yüzdendir ki Kur'an'ı öğreten, kendi adı ile okumayı öğretendir. Basit bir hücrecikten yarattığı insana beyanı, isimleri ve bilmediği şeyleri öğreten yine O'dur. Çünkü O sonsuz kerem sahibidir. İnsana kalemle yazmayı öğretendir. Doğru okumayı ve okuduklarını paylaşmayı ve gelecek nesillere aktarmayı öğreten Allah'a hamdolsun.Kitab-ı Mecid

Farklı coğrafyalardaki "okur" ların, farklı "kıraat vasatında" edindikleri tecrübeleri birbirleriyle paylaşabilmelerine katkıda bulunabilmek amacı ile hazırlanan ve sitenin ana gayesini oluşturan bölüm...Kişi Hakları

       Okumaktan ma'ni ne
       Kişi hakkın bilmektir
       Çün okudun bilmezsin
       Ha bir kuru emektir

                                   Y.EmreTebliğler

Şimdilik farklı zaman ve mekanlarda sunulmuş birkaç tebliğden ibaret. Word dökümanı olarak download edilebilir...Ulum ul-Hikme

Bir yayınevinin de sloganında ifade ettiği gibi bütün kitaplar bir kitabın daha iyi anlaşılması için okunmalıdır. Kur'an merkezli bir "okuma" nın ürünü olan Ulum ul-Hikme, Paderborn'da, Berlin ve diğer şehirlerdeki uygulamalarından farklı olarak, ilk (aktif) faaliyetine "Sanal Dünya" da başlama imkanı buldu. Şu anda altı ders serisinden oluşan Ulum ul-Hikme'nin ilk (ve temel) dersi olan Kur'an İlimleri Kitab-ı Mecid sayfasında, diğerleri ise ilgili sayfada...Makale

Te'lif ve tercüme yazıların bulunduğu bölüm. Sayfada yayınlanma tarihine göre sıralama yapılmaktadır. Sürekli yenileri eklenecektir.Şiir

Sanal alemde pekçok şiir sayfası var. İçerik sınırlı tutularak sadece az bulunabileceğini düşündüğümüz şiirlere yer verilecek...Linkler

Faydalandığımız ve faydalı olabileceğini düşündüğümüz sayfa adresleri...Kur'an Dersleri / Çocuklar için Sureler

Nedense "sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir" hadisi genellikle metni okumayı öğrenmek ve öğretmek (dar)anlamında anlaşılmak istenmiş ve çocuklara yönelik yapılan Kur'an eğitiminde hep bu nokta ön planda tutulmuştur...Site hakkında...

Sitemiz uzun ve yorucu bir çalışmanın sonucunda pek çok eksiğiyle beraber sanal aleme ilk adımını atmış durumda. Logodan arkaalan resimlerine kadar grafiklerin çoğunluğunu kendimiz tasarlamaya gayret ettik. Bununla beraber özel logo, sembol vs. dışında aksine bir uyarı görmediğimiz takdirde farklı sayfalardan yükleyerek kullandığımız resimler de oldu. Grafikleri kullanırken te'lif hakkı konusuna dikkat etmeye çalıştık. Buna rağmen gözümüzden kaçan noktalarda uyarılarınızı bekleriz. Sadece bu konuda değil gerek tasarım ve kullanım konusunda gerekse içerikle ilgili hertürlü eleştiri ve tavsiyeleriniz en büyük yardımcımızdır.Selam.......
22.02.2001 / Paderborn


Sayfa Başına